Rewelacyjny powrót SP5 !!!

IMG_20180618_1205128 czerwca na pływalni WODNIK w Krotoszynie odbył się XXIX Memoriał Pływacki im. Jana Szlachty.Po kilku latach nasza szkoła powróciła do współzawodnictwa w tych zawodach osiągając (bez wystawienia klas II, III, V i VI) na 11 startujących szkól, trzecie miejsce  drużynowo, zdobywając 16 medali indywidualnie.

 

 

Czytaj dalej

Uwaga ! Program rządowy „Dobry Start”

Szanowni Rodzice,

1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł. Będą mogli przeznaczyć je na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia.Program „Dobry Start” to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć. 

Do szkół zostały już dostarczone ulotki dla rodziców, które uczniowie otrzymają razem ze świadectwami. 

Z poważaniem

Renata Patalas

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Szanowni Państwo,
     Uprzejmie informuję, że zgodnie z zasadą legalności działania, przystępujemy do realizacji obowiązków wynikających z:
    1) art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
    2) nowej Ustawy o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych) (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1000).    W związku z tym proszę o umieszczenie treści klauzuli informacyjnej na stronie internetowej szkoły .Proponuję, aby na stronie internetowej jednostki utworzyć zakładkę „Ochrona danych osobowych”, pod którą zostanie umieszczona załączona informacja.    Rozpoczynamy cykl indywidualnych spotkań z Państwem, w celu omówienia głównych założeń organizacyjnych związanych z wdrożeniem RODO oraz udzielenia wsparcia dotyczącego zawiadomienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przez każdą z jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Krotoszyn o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych (założenie profilu zaufanego i elektroniczne złożenie wniosku). Terminy spotkań są planowane systematycznie i uzgadniamy je z Państwem telefonicznie.
    Z poważaniem
    Arkadiusz Brodziak
    Inspektor Ochrony Danych
    tel. +48 62 725 42 01
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkołą Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Krotoszynie, z siedzibą przy ul. Zdunowskiej 85

2) Inspektorem Ochrony Danych jest p. Arkadiusz Brodziak, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7

63-700 Krotoszyn lub e-mail: iod@um.krotoszyn.pl.

3) Dane osobowe (uczniów/rodziców uczniów/opiekunów/prawnych opiekunów) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w/w Rozporządzenia, w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce, a w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a w/w Rozporządzenia).

4) Administrator Danych Osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom:
a) na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b) które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

5) Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci przechowywane będą w naszej placówce zgodnie z aktualnymi przepisami archiwalnymi.

6) Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przetwarzane są przez administratora niezgodnie z w/w Rozporządzeniem.

10) Pani/Pana dane oraz dane Państwa dzieci nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

11) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.

 

Sukces Rozalii Szymańskiej z 3d.

20180524_132828W czwartek 24. maja 2018r. odbył się w Zdunach II Międzyszkolny Konkurs Geograficzny „Państwa świata”. W szranki stanęli uczniowie krotoszyńskich szkół podstawowych i oczywiście nie zabrakło reprezentantów organizatora konkursu. Naszą szkołę reprezentowali Rozalia Szymańska i Rafał Rettig z klasy 3d. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się wiedzą ze znajomości państw świata i ich stolic , ich położeniem na mapie oraz znajomości flag.

Czytaj dalej

Złota Julia

btyTalent, wsparcie bliskich, ciężka, mozolna praca , a przede wszystkim upór i determinacja to recepta na wielki sukces . Doskonale wciela tę zasadę w życie Julia Bielawna – wielka nadzieja polskiego pływania. Kolejnymi startami udowadnia, że dzięki niej Krotoszyn już niedługo zasłynie nie tylko z sumitów , ale również pływaków.

Czytaj dalej

Lekkoatleci SP 5 na start

43Zimowy okres ładowania akumulatorów przez szkolnych lekkoatletów wreszcie się skończył. Nadeszła pora udowodnić swym wiernym kibicom, że miesiące te nie zostały przespane, a forma sportowa idzie w górę.Pierwszym egzaminem okazały się Mistrzostwa Powiatu w Drużynowych Biegach Przełajowych. Zespół składał się z 6 zawodników, z których 4 najlepszych zdobywało punkty dla szkoły.

Czytaj dalej