Archiwa kategorii: Uncategorized

Nabór do naszej szkoły w roku szkolnym 2019/2020

Najuprzejmiej  informujemy wszystkich zainteresowanych !!!!

W przyszłym roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się nabór do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Krotoszynie do klas:
1. pierwszych
2. czwartych
3. siódmych:
• dwujęzycznej z językiem angielskim
• ogólnej oraz wszystkich innych klas SP.
Nabór będzie prowadzony zgodnie z Kalendarzem Rekrutacji ogłoszonym przez Organ Prowadzący.

Kochani Rodzice i drodzy Pierwszoklasiści.

wyprawka-szkolnaNiektórzy z Was z pewnością myślą już o zakupie wyprawki do klasy I.Podajemy zestaw niezbędnych akcesoriów i przyborów:

  • tornister (proszę zwrócić uwagę na ciężar),

  • piórnik z własnym wyposażeniem:

- 2 zatemperowane ołówki (miękkie)

- gumka

- temperówka (zamykana)

- linijka

- kredki ołówkowe (najlepiej typu Bambino)

  • mały piórnik typu saszetka, a w nim:

- nożyczki

- klej

  • teczka z rączką o głębokości około 5 cm, a w niej:

- 2 bloki techniczne (białe)

- papier kolorowy (nie samoprzylepny)

- kredki świecowe (najlepiej Bambino)

- farby plakatowe

- kubeczek do wody

- 3 pędzelki o różnej grubości

- plastelina

  • zeszyt w cienkie linie (czerwono-niebieskie) do edukacji polonistycznej

  • zeszyt w cienkie linie (czerwono-niebieskie) do edukacji przyrodniczej

  • zeszyt w kratkę do edukacji matematycznej

  • zeszyt gładki – brudnopis

Każdy element powinien być podpisany (małe elementy oznaczone inicjałami dziecka)

  • obuwie zmienne (domowe, pełne)

  • strój do zajęć z wychowania fizycznego:

- biała koszulka

- granatowe lub czarne spodenki

- obuwie sportowe

- skarpetki (białe lub granatowe bez wzorów)

Podręczniki „Nowi Tropiciele” otrzymają dzieci w szkole.

Pozdrawiamy !!!!!

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Szanowni Państwo,
     Uprzejmie informuję, że zgodnie z zasadą legalności działania, przystępujemy do realizacji obowiązków wynikających z:
    1) art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
    2) nowej Ustawy o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych) (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1000).    W związku z tym proszę o umieszczenie treści klauzuli informacyjnej na stronie internetowej szkoły .Proponuję, aby na stronie internetowej jednostki utworzyć zakładkę „Ochrona danych osobowych”, pod którą zostanie umieszczona załączona informacja.    Rozpoczynamy cykl indywidualnych spotkań z Państwem, w celu omówienia głównych założeń organizacyjnych związanych z wdrożeniem RODO oraz udzielenia wsparcia dotyczącego zawiadomienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przez każdą z jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Krotoszyn o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych (założenie profilu zaufanego i elektroniczne złożenie wniosku). Terminy spotkań są planowane systematycznie i uzgadniamy je z Państwem telefonicznie.
    Z poważaniem
    Arkadiusz Brodziak
    Inspektor Ochrony Danych
    tel. +48 62 725 42 01
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkołą Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Krotoszynie, z siedzibą przy ul. Zdunowskiej 85

2) Inspektorem Ochrony Danych jest p. Arkadiusz Brodziak, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7

63-700 Krotoszyn lub e-mail: iod@um.krotoszyn.pl.

3) Dane osobowe (uczniów/rodziców uczniów/opiekunów/prawnych opiekunów) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w/w Rozporządzenia, w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce, a w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a w/w Rozporządzenia).

4) Administrator Danych Osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom:
a) na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b) które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

5) Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci przechowywane będą w naszej placówce zgodnie z aktualnymi przepisami archiwalnymi.

6) Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przetwarzane są przez administratora niezgodnie z w/w Rozporządzeniem.

10) Pani/Pana dane oraz dane Państwa dzieci nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

11) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.

 

Lekkoatleci SP 5 na start

43Zimowy okres ładowania akumulatorów przez szkolnych lekkoatletów wreszcie się skończył. Nadeszła pora udowodnić swym wiernym kibicom, że miesiące te nie zostały przespane, a forma sportowa idzie w górę.Pierwszym egzaminem okazały się Mistrzostwa Powiatu w Drużynowych Biegach Przełajowych. Zespół składał się z 6 zawodników, z których 4 najlepszych zdobywało punkty dla szkoły.

Czytaj dalej

Wycieczka Śladami Powstańców w Krotoszynie

IMG_20180423_120935Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Krotoszynie w ramach projektu „Powstanie Wielkopolskie- zapomniane zwycięstwo” brali udział w wycieczce śladami powstańców w Krotoszynie. Dnia 23 kwietnia na skwerze w rozwidleniu ulic Klonowicza i Zdunowskiej, przy pomniku uczeń klasy trzeciej gimnazjum, Rafał Rettig uczcił pamięć powstańców przy pomocy swoich magicznych skrzypiec, grając utwory muzyczne związane z okresem kształtowania się państwowości polskiej. Historię powstania i przebieg walk opowiedział uczeń Marcin Sikora. W dalszej kolejności dotarliśmy po dawny Bazar ( obecnie przedszkole Bajka) oraz śladami powstańców na dworzec kolejowy.

Opiekun: Justyna Wójcik

Konkurs Patria Nostra

IMG_8549Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Krotoszynie Piotr Czemplik i Łukasz Ćwik brali udział w III edycji konkursu historycznego Patria Nostra. Celem konkursu było propagowanie historii Polski, krzewienie wartości i postaw patriotycznych, etyki chrześcijańskiej, budowa społeczeństwa obywatelskiego.ZADANIE KONKURSOWE  polegało na wykonaniu 30-to sekundowej animacji komputerowej dotyczącej najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w okresie konkretnego tygodnia.

Czytaj dalej

„Młody Kreator Sztuki Kulinarnej 2018″.

30171275_1610459199068936_6990649331288030891_oW Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krotoszynie odbył się I Powiatowy Konkurs Gastronomiczny „Młody Kreator Sztuki Kulinarnej 2018″. Konkurs adresowany był do uczniów gimnazjum i uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w zawodach gastronomicznych.
Zadaniem uczestników było przygotowanie posiłku, wykorzystując dowolny motyw tematyczny. Wykonanie dań oceniało profesjonalne jury złożone ze znanych w kulinarnej branży osób. Naszą szkołę reprezentowały dziewczęta posiadające niewątpliwie zdolności kulinarne: Agata Powalisz i Laura Kasperek – uczennice klasy IIIa, które w rywalizacji w kategorii szkół gimnazjalnych zajęły I miejsce. Opiekunką „pysznych” dziewczyn była równie „pyszna” pani Małgorzata Augustyniak.
Dziewczętom gratulujemy!